به عنوان یک بازخورد

ضمن احترام به ساحت همه زحمت کشان عرصه برگزاری همایش علمی مشهد لازم میدانم به عرض برسانم که همایش اصلا قانع کننده نبود ،از هر لحاظ در سطح پایینی برگزار گردید، آنهم مثلا هفتمین همایش!

یعنی اگر کرامت زیارت آقا همراه نبود حتما از حضورم پشیمان میشدم.

/ 1 نظر / 22 بازدید
حسین برزا

من که از دیدار حضرتعالی بسیار مسرور شدم . انشاا... دیدار بعدی در همایش بعدی .