بررسي و پيگيري R P   با O C T<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

OCTيك روش بسيار موثر در تشخيص ضايعات ناشي از رتينيت پيگمانتوزاد در ناحيه ماكولا و حتي خارج از آن ميباشد . در يك مطالعه كه براي بررسي ضايعات كيستيك فووا به توسط  OCT انجام شده ، پيگيري كار با تجويز استازولاميد انجام گرديده است . اما تركيب استروئيد با استازولاميد پروگنوز بدتري داشته است حتي مشاهده شد ضايعاتي را كه با فلورسين آنژيوگرافي نشان نداده با OCT كشف شده است . بنابر اين مشاهدات فوق ، OCT  براي تشخيص و پيگيري ضايعات ماكولا بر فلورسين آنژيوگرافي ارجحيت دارد .

اينترنت

/ 1 نظر / 22 بازدید
سپیده

جمعه ی شما بخیر! به روزم با معرفی یه سایت.