هرپس و لیزیک

 
بر اساس تحقیقات بعمل آمده، لیزیک در بیماران با سابقه هرپس چشمی بی خطر بوده و هیچ عودی در دوره پیگیری ایجاد نشده است.
با این وجود در انتخاب بیماران بایستی دقت شود و عمل لیزیک فقط در چشم هائی انجام گیرد که هرپس حداقل برای یک سال قبل از عمل غیرفعال بوده باشدو هیچ بیماری استرومائی وجود نداشته باشد و توپوگرافی، پاکیمتری و حس قرنیه طبیعی باشد.منطقی ترین راهبرد کلینیکی،      پروفیلاکسی سیستمیک آنتی ویرال قبل از عمل می باشد.
ژورنال کاتاراکت اند ریفرکتیو سرجری   -نوامبر ۲۰۰۷

/ 0 نظر / 24 بازدید