ديروز روز ديگری بود

صبح اول وقت همايش همياران سلامت روان اجتماعی استان را در فرهنگسرا برگزار و آغاز کرديم. بعد از خير مقدم گويی اينجانب و اشاره به دو نکته ۱) معمولآ خودمون دور خودمون حصارهايی از باورهای غلط- در مورد نشاط - ميکشيم که حتی در شرع و قانون نيز اين محدوديتها گفته نشده ۲) معمولآ در زمان حال زندگی نميکنيم. وقايع گذشته و نگرانی از آينده ، حال ما را خراب ميکنند. آسايش امروز را فدای آسايش احتمالی آينده ميکنيم ، جناب آقای فرماندار طی سخنرانی در خصوص اهميت تشکلهای غير دولتی ، به دو نقش مهم آنها ۱) کمک به دولت ۲) دخالت و نظارت بر قوانين دولتی اشاره و بر گسترش NGO ها تاکيد فرمودند. وهمچنين نظر به تشکيل همزمان شورای اداری شهرستان در محل فرمانداری، بهمراه ساير مسئولين حاضر راس ساعت ۱۰ صبح در جلسه شرکت و پس از صحبتهای امام جمعه محترم و ارائه گزارش اداره محيط زيست، بنده گزارش عملکرد بهزيستی شهرستان در سال ۸۱ را بشکل مقايسه ای ارائه و به برخی شاخصها و اقدامات منحصر بفرد اشاره کردم سپس فرماندار محترم در مورد وقايع تاريخی ماه خرداد و سيره حضرت امام (ره) صحبت و جهت ارتقاء وضعيت شهر تذکرات لازم ارائه نمودند. نهايتآ در توديع روسای محترم اداره ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد و شهردار از آنها قدردانی شد. با اتمام جلسه مجددآ در ادامه همايش شرکت و ناهار ميهمانان را در پارک جنگلی شهر داديم.

/ 0 نظر / 3 بازدید