خلاصه اي از تغييراتمغزي ثبت شده در اثر آمبليوپي :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1)          كاهش در سلولهاي كورتيكال كه از چشم منحرف پيام دريافت مي‌كنند و جابجائي در برتري كورتيكال به سمت چشم سالم

2)          كاهش و چروكيده شدن سلولها در لايه هائي از جسم زانوئي خارجي ( LGB ) كه از چشم منحرف پيام دريافت مي‌كنند .

3)           كاهش در تعداد سلولهاي كورتكس بينائي كه از هر دو چشم پيام دريافت مي‌كردند. اين كاهش در آمبليوپي استرابيسمي اتفاق مي‌افتد . بد نيست بدانيم كه در استرابيسم متناوب بدون آمبليوپي هم اين تغيير بوجود مي‌آيد .

بااينكه ملاحظات تجربي قوياً نشان مي‌دهند كه آمبليوپي از اختلال عمل سلولهاي كورتيكال و سلولهاي LGB بوجود مي‌آيد ، اما تحقيقات نشان مي‌دهد كه شبكيه نيز مبتلاميشود . ايكه‌دا و همكارانش در ادامه كار خود بر روي سلولهاي X و Y شبكيه گزارش نمودند كه در گربه هاي دچار آمبليوپي استرابيسمي و همينطور گربه‌هائي كه با چكاندن قطره آتروپين در چشم پناليزه شده بودند ، قدرت تشخيصي فضائي سلولهاي Xدر شبكيه و LGB  به شدت كاهش مي‌يابد . اين پژوهشگران ابراز داشتند كه مبناي فيزيولوژيكي آمبليوپي استرابيسمي و احتمالاً ساير انواع آمبليوپي بر اساس كاهش فعاليت سلولي در سلول هاي X فووه‌آ ميباشد و اين نتيجه گيري توسط آردن و همكارانش تائيد شد . آنها در اكثر افراد آمبليوپ ، الكترورتينوگرام هاي غير طبيعي يافتند كه نشان مي‌داد در عملكرد شبكيه اختلال ايجاد شده است . اما عليرغم چنين پيشرفت‌هاي عظيم علمي هنوز نقش اصلي كورتكس بينائي ، راه‌هاي عصبي و شبكيه در ايجاد آمبليوپي به درستي شناخته نشده است .

/ 0 نظر / 2 بازدید