دو روز پيش در دوره آموزشی ( فن اداره جلسات ) در مرکز استان شرکت کردم ، خيلی مفيد بود . دوست داشتم بقيه دوستان نيز شکسته نفسی ميکردند و شرکت ميکردند ،از سازمان خودمان فقط خانم رزاق پور بودند و برخی سرپرستان ادارات شهرستانها ، نميدانم شايد نيازی نداشتند .

/ 2 نظر / 2 بازدید
دکتر محمد کمالی

بنام خدا بسيار خوشحال شدم که امشب توفیق یافتم تا از سایت شما بازديد کنم. اين برای من افتخار است که دوستانی اينگونه دارم. از اينکه اين وبلاگ را راه اندازی کرده ايد ممنونم. اميدوارم همه اهالی توانبخشی اينگونه باشند و برای گسترش فرهنگ توانبخشی از اين موارد بيش از پيش استفاده کنند. يکبار ديگر وبلاگ خوبتان را تبريک می گويم.

معيت

صميمانه ممنونم ، آقاي دكتر . شما هنوز هم به زندگي من جهت مي دهيد . سلامت باشيد.