رقصهای معلولين

افراد معلول سوار برصندليهای چرخدار خود رقص باله اجرا ميکنند. آنها ميگويند برای رقصيدن نيازی به پاها نيست.و حرفهای قشنگی که شما ميتوانيد اينجا بخوانيد و احساس شعف کنيد.هر چند خبر قديمی است.

/ 0 نظر / 3 بازدید