سايت شبکه اپتومتری ايران که دسترسی آسان به اپتومتريستهای سراسر کشور را فراهم خواهد کرد به همت همکار ارجمندمان جناب خضری راه اندازی شد.ضمن تبريک اين مولود خجسته از آقای خضری که راه دشواری را در پيش گرفته اند قدردانی می نمايم.به اميد ديدار در تبريز ۲۸ خرداد!

/ 1 نظر / 2 بازدید
حسین برزا

اينجانب از همت بلند و ستودنی اقای خضری نهايت تشکر را دارم اميدوارم که هميشه موفق باشندودر اعتلای اين رشتهکوشا باشند.