سمينار

به اطلاع دوستان می رسانم،حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزيستی استان اردبيل ، سمينار يکروزه ای را تحت عنوان ( نگاهی به معلوليت و معلولين از ابعاد مختلف و ارائه راهکارهای لازم ) در نيمه نخست تير ماه امسال برگزار می نمايد. عزیزان علاقمند میتوانند جهت شرکت يا ارائه مقاله با شماره تلفن ۷۷۱۲۸۵۲ (۰۴۵۱ ) آقای يعقوبی تماس بگيرند. مایلم صاحبنظران عرصه معلولیت بخصوص معلولین صاحبنظر حضور فعال داشته باشند، شاید من هم آنجا باشم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
معيت

اين سمينار يازدهم تيرماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی اردبيل برگزارميشود.