من يک اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد

اپتومتری علم مراقبتهای بينائی است و در مورد مکانيسم ديدن، نقش مغز در ديدن و رفع اختلالات بينائی بحث ميکند.اپتومتريست به فردی اطلاق ميشود که دوره های اپتومتری( بينائی سنجی) را در دانشگاههای علوم پزشکی گذرانده است.اپتومتريستهامستقلا از چشم و اعضاء آن معاينه بعمل آورده پس از تشخيص نارسائيهای بينائی نسبت به رفع انها اقدام و موارد نيازمند جراحی يا دارو درمانی را به متخصصين ذيربط ارجاع مينمايد.برخی از وظايف ما به شرح ذيل است.بررسی نارسائيهای بينائی،تجويز لنزهای تماسی،عينک و وسايل کمک بينائی-انجام تستهای تشخيصی بيماريهای چشمی، پاکيومتری،توپوگرافی،الکترودياگنوستيک،سونوگرافی چشم،ارزيابی ديد رنگ، ديد بعد وميدان بينائی-تشخيص اختلالات حرکتی چشمها، درمان آمبليوپی،ارائه تمرينات ارتوپتيک چشمی,بينائی درمانی-همينطور ساخت و ارائه عينکهای طبی...اپتومتريست در بهزيستی ضمن اقدامات فوق الاشاره ميتواند در اجرای طرحهای آگاهسازی و پيشگيری از ابتلاءبه اختلالات بينائی ،نابينائی و کمک به افراد نيمه بينا( low vision)نقش موثری ايفا نمايد.

/ 3 نظر / 3 بازدید
هنگامه

سلام - در ابتدا از اينکه به وبلاگ من سر زديد و مرا مورد لطف وعنايت خود قرار داديد کمال تشکر را دارا هستم و همچنين از وبلاگ آموزنده وزيبای شما نيز استفاده کردم... رشته جالبی است ... هميشه موفق و پيروز باشيد.. باز هم به من سر بزنيد....

مهناز

سلام ببخشید که مزاحم وقت شریفتان می شوم. غرض از مزاحمت: من دانشجوی رشته بهداشت هستم واستادم که استاد اپتومتریست است برای دانشجوهایش از جمله من تحقیق گذاشته است . ازشما خواهش می کنم در این رابطه اگر میتوانید کمکی به من بدهید . باتشکرات فراوان التماس دعا خداحافظ

مهناز

سلام ببخشید که دوباره مزاحم وقت شریفتان می شوم . اگر ممکن است جواب خواهش من را هر چه سریعتر بدهید باتشکر التماس دعا . خداحافظ