قيام بر عليه علم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ششمين دورة بازآموزي اپتومتريستها با عنوان ( ساخــت علمي عينك طبي ) با حضور گسترده و بي سابقه اپتومتريستها و با مسائل حاشيه‌اي فراوان ، الحمدلله در سطحي عالي و با سلامتي ! برگزار و به پايان رسيد . ذاتاً برگزاري بازآموزيها ، فارغ از نوع مباحث،  بسيار مهم و ازرشمند است كه ضمن ارتقاء سطح علمي ، موجب تجديد خاطره با همدوره‌ايها و ساير همكاران نيز ميشود و از كم و كيف فعاليتها‌ي همديگر آگاهي يافته ، در مجموع افراد با كوله باري از اطلاعات و درد جدائي ! بر ميگردند .

اما ترفندهاي ناشايست صنف عينك سازان تجربي در ممانعت از برگزاري بازآموزي موجب تاسف حاضرين گرديد .

آيا جلسات كاملاً علمي و داراي مجوز برگزاري را هم بايد پشت درهاي بسته و مخفيانه برگزار كرد ؟ !

آيا بايد با ترس و اضطراب ، آموخت ؟!

اين بي حرمتي ها آنچنان غير قابل تحمل بود كه انجمن اپتومتري ايران ضمن  تنظيم شكوائيه ايي به وزير محترم ، كلاسهاي درس يكشنبه و دوشنبه دانشكده هاي اپتومتري كشور را به نشانه اعتراض تعطيل اعلام كردند .

صد البته اين مسائل موجب انسجام بيشتر اپتومتريستهاي سراسر  كشور و تقويت انجمن هاي صنفي و علمي اپتومتري ايران خواهد شد .

دكتر شريعتي مي‌فرمايد : من ممكن است بتوانم خودم را بكشم ولي نمي‌توانم به اندازه ايكه مصلحت است بفهمم .

/ 0 نظر / 2 بازدید