هنگام گذاشتن و برداشتن لنز تماسي، اغلب افراد مجبورند دست خود را با آب بشويند ، آيا تماس لنز با دست شسته شده با آب ، خطر كراتيت آكانتاميابي را افزايش ميدهد؟

 

عفونت آميبي قرنيه كه در اكثر موارد در مصرف كننده هاي لنزهاي تماسي ايجاد ميشود ، خطر بالقوه‌اي است كه بينايي و سلامت چشم را تهديد ميكند با توجه به اين كه تشخيص آن مشكل است و اغلب بخاطر تاخير در تشخيص و پاسخ ناكافي به درمان ، منجر به آسيبهاي غير قابل جبران در چشم ميگردد ، لذا آشنايي به روشهاي پيشگيري آلودگي لنز ، نقش مهمي را ايفا ميكند .

 آكانتاميبا در تمام مايعات از جمله آب موجود در لوله هاي آب ، استخر، بزاق ، محلول نگهداري لنز تماسي ، خاك و هوا يافت ميشود . گرچه بطور معمول با اين آميب مواجه هستيم وليبروز عفونت باليني با آن نادر است. اكثر موارد كراتيتهاي آكانتاميبايي ، در افرادي بروز مي‌نمايند كه از انواع لنزها بويژه لنزهـــــاي نرم تماسي روزانه ( daily wear ) استفاده مي‌كنند . آكانتاميبا به سطح لنز تماسي مي‌چسبد .

براي وقوع عفونت آكانتاميبايي ، تماس مكرر يك ناحيه از بدن كه دچار اختلال ايمني است ( مانند قرنيه ) با آميب ضرورت دارد . بنابر اين براي بروز كراتيت وجود آسيب در اپي تليوم سطحي قرنيه و تماس مكرر قرنيه با آميب ضروري است . حرارت و تماس با پرااكسيد هيدروژن براي از بين بردن آن كفايت ميكند البته بايد حداقل به مدت 2 ساعت در تماس با پراكسيد هيدرون بدون كاتاليزورهاي فلزي ( metal  catalyst   ) قرار گيرد . كلرهگزيدين و بنزالكونيوم ، اثر متغيري در از بين بردن آن دارند .

 شستن دستها با آب و صابون براي از بين بردن اكثرميكروب ها كفايت ميكند به شرطي كه بطور كامل تمام بخشهاي دست تميز شوند و بعد با يك حوله بدون پرز خشك گردند و سپس براي تميز كردن لنز از سرم استريل استفاده شود. در اين شرايط احتمال انتقال از طريق دست وجود ندارد .

/ 0 نظر / 25 بازدید