در اينجا با چند نوع عينک و وسائل اپتيکی برای افراد نيمه بينا (LOW VISION)آشنا ميشويد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
خواب شيرين

سلام دوست عزيز از اينكه ياد من هستي ممنونم. گفته‌هاي خنثي، گذران وقتست به عبث و من از اين خسته‌ام،‌ آهي كه از سر درد برون آيد هم به بيراهه روزمرگي رفته است و آتشي سرد است ضمن اينكه مرا نيز مجال آه نمانده است. اما با اين حال چشم حتما بعد از رفع گرفتاريها خواب شيرينم را برايت خواهم نوشت.