جهت اطلاع همکاران

آزمون ارشد ۱/۴/۸۵ و زمان دريافت کارت ورود به جلسه ۳۱ و ۳۰/۳/۸۵

/ 1 نظر / 22 بازدید
معيت

الان از آزمون ميام انصافآ شکل سوالات نسبت به قبل خيلی علمی ،کلينيکال و کلا باحال بود و خوراک يک اپتومتريست به روز و حاذق بود.