خلاصه مقاله دكتر امير مسعود سالاري كه در كنگره چشم پزشكي آذر ماه امسال ارائه گرديد . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اثرات عيوب انكساري در ديد فضايي

هدف : بررسي پيش آگهي ديد فضايي در كساني كه دچار عيوب انكساري  ميباشند كمك بزرگي در درك اختلالات ديد دو چشمي و درمان آن دارد.

مواد و روشها : 200 بيمار مراجعه كننده به كلينيك اپتومتري بطور تصادفي انتخاب شدند . كساني كه دچار آمبلو پيا ، انحراف آشكار و انحراف مخفي بيشتر از حد طبيعي بودند از مطالعه حذف شدند . اندازه گيري ديد فضايي به روش TNO  انجام شد .

نتيجه : 81% بيماران قبل از  اصلاح عيب انكساري ديد فضايي طبيعي داشتند و پس از اصلاح 95 % ديد فضايي آنها طبيعي شد . ديد فضايي بيشتر از 60 Sec / Arc  طبيعي محسوب شد اين مطالعه نشان داد كه عيوب انكساري پيش آگهي خوبي از نظر ديد فضايي دارند .

/ 0 نظر / 2 بازدید