دکتر پزشکيان در جريان استيضاح مطلبی گفتند که برايم مهم بود ، بد نديدم برايتان بازگو نمايم :( مردم ما و کسانيکه انقلاب کردند اگر صادقانه در خدمتشان باشيم پشت سر ما هستند. امروز اگر نمايندگان به ما رآی بدهند، خدمت خواهيم کرد و اگر رآی ندهند باز هم خدمت خواهيم کرد.)

/ 0 نظر / 2 بازدید