وقتی همه ما مثل هم فکر می کنيم ، هيچکس فکر نمی کند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
فریبااحمدی

مگر میشودهمه مثل هم فکر بکنند؟حتی در زمانهای مختلف فکرهای یک انسان واحد میتواند متفاوت باشد.حرفها ،فکرها ،می تواند زیبا باشد اما زندگی زیباتر است زیرا که حقیقت دارد هرچند تلخ باشد.زندگی فرصتی است که نباید با فکر وفلسقه بافی از دست برود...آری آری ،تا شقایق هست زندگی باید کرد.

Thinker

به کامنت پیشین : ۱-اگر فکر ها می توانند متفاوت باشند، چرا زندگی را لزوما" زيبا می خوانيد ؟ اين خطاب شما به زندگی آيا جز فکر و سلیقه ی شخص شماست ؟ ۲-چه کسی مشخص می کند که چه چيزی حقيقت دارد؟ بیان شما از زندگی بسیار کلی است. ۳-اگر فکر و فلسفه فاقد ارزش است، پس زندگی چگونه فرصتی ست ؟!!(در این فرصت چه می کنیم؟)