خاطراتی از آمبليوپی

چند سال پيش در جريان اجرای طرح پيشگيری از آمبليوپی (تنبلی چشم) کارشناسی از بهداشت و درمان از من پرسيد که فلانی اين آمبليوپی سرايت کننده هم است!!! همينطور در همان سالها کودکی آمبليوپ تشخيص داده شد که هم پدر و هم مادرش پزشک متخصص بودند! !  ده سال پيش که شايد  نخستين آمبليوپ شهرم را تشخيص و دستور تهيه عينک و بستن چشم سالمش را گفتم ، همراه او شديدآ بر من پرخاش و حق به جانب مرکز را ترک کرد، چون نمی توانست اختلال چشمهای خوشگل فرزندش را بپذيرد و يا چشم بيناتر کودکش را ببندد.البته اين تشخيص موجب شد که به مرکز استان مراجعه و با تآئيد ديگران،اقدامات درمانی را دنبال و توسط من فالوآپ شود!! اين موارد را گفتم تا شايد شما هم نگران چشمهای ظاهرآ زيبای کودکتان شويد و يااز خود بپرسيد که واقعآ آمبليوپی چه جور اختلال بينائی است . در فرصتهای ممکن توضيحات مختصری خواهم داد.

/ 0 نظر / 3 بازدید