به استحضار میرساند، با توجه به برگزاری  کنگره سراسری اپتومتری، مورخ30/5/87 الی1/6/87 با اختصاص امتیاز بازآموزی جهت اپتومتریستها، در تهران خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در این کنگره، حداکثر تا تاریخ 20/5/87 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایید.
همچنین جهت ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید:
www.iranoa.com      (  انجمن علمی اپتومتری ایران)
www.joi.blogfa.com    (جامعه اپتومتری ایران)
هزینه ثبت نام مبلغ 300000ریال میباشد که به حساب مشترک به شماره 0311362823003سپهربانک صادرات، بنام دکتر محمدآقازاده امیری و آقای محمدرضا محمدعلیها ،واریز گردد.
ضمنا هزینه ثبت نام در روز کنگره مبلغ 450000ریال می باشد.
جهت رفع هرگونه ابهام در این خصوص با دفتر انجمن علمی اپتومتری ایران (44068584-021)تماس حاصل فرمایید.                                                              با تشکر
                                                    محمد رضا محمد علیها
                                        دبیر اجرایی  کنگره سراسری اپتومتری ایران

/ 0 نظر / 25 بازدید