همزمان با آغاز طرح پيشگيري از آمبليوپي و به بهانه پرسش جناب آقاي بختياري بايد عرض كنم كه كليه اپتومتريستهائيكه به نوعي با سازمان بهزيستي در ارتباط هستند ميتوانند لااقل به سه شكل در اجراي طرح همكاري نمايند :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1-         توجيه و آموزش مربيان و نظارت بر اجراي بهينه طرح

2-         ويزيت دوره‌اي خارج از مطب كودكان مشكوك به آمبليوپي ( در شهرستانهائيكه اپتومتريست  وجود ندارد ) در محل ادارات بهزيستي

3-         عقد قرار داد با بهزيستي استان براي ويزيت كودكان مشكوك در مطب كه در سال گذشته مبلغ 6000 ريال براي هر كودك تعيين شده بود

به هر حال براي همكاري بايستي با دفتر پيشگيري از معلوليتها ي با معاونت فرهنگي پيشگيري بهزيستي استان يا ادارات بهزيستي شهرستانها هماهنگ كرد .

اميد است نظر به اهميت بينائي و لزوم معاينه چشم در سنين كودكي خانواده‌ها نيز آبانماه را مغتنم دانسته و حتماً جهت معاينه چشم كودكان 4 تا 6 ساله خود به مراكز تعيين شده بهزيستي مراجعه نمايند .

/ 0 نظر / 2 بازدید