توجه

جهت تشکيل  ( جامعه دانش آموختگان اپتومتری ايران ) اعضائ موسس عموم فارغ التحصيلان اين رشته را  برای تعيين هيا ت مديره و ... فرا خوانده است ( مجمع عمومی).

صبح جمعه ۱۵ ارديبهشت دانشکده توانبخشی ميدان محسنی.05.gif

/ 0 نظر / 25 بازدید