قدردانی

از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر کمالی همينطور همکار گرامی اپتومتريست جناب عليميرزايی که در سايتهای خودشان توانبخشی ايران و اپتومتری ايران ذکر نامی از اين وبلاگ کرده و ما را مورد لطف خود قرار داده اند بسيار ممنون وسپاسگزارم، در حاليکه ( مايیم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد ) .

/ 0 نظر / 2 بازدید