/ 1 نظر / 28 بازدید
Hadi m

ارومیه میخشکد، سی و سه پل فرو میریزد پاسارگاد به زیر آب میرود خلیج پارس عربی میشود و من کماکان با خودم درگیرم که لنز چشمانم با رنگ کفشهایم ست باشد عجب !!!!!!!!!