اجرای طرح سنجش سلامت کودکان

يکی از طرحهای مهمی که وزارتخانه های بهداشت و درمان وآموزش وپرورش پيش از آغاز سال تحصيلی جديد به اجرا ميگذارند طرح سنجش سلامت کودکان اول دبستانی است.واقعآ طرح جالبی است که سبب ميشود همه کودکان با اطمينان از سلامت خود تحصيل نمايند که نتيجه آن نيز تحصيل بهتر،تعليم نيروهای انسانی سالمتر و توسعه سريع کشور خواهد بود. در اين طرح،سلامتی عمومی،بينائی ، شنوائی و هوش کودکان ارزيابی ميشود. حسب رشته کاری خودم در مورد اهميت سنجش بينائی بموقع،فقط به دو نکته اشاره ميکنم ۱) بسياری از بيماريهای چشمی و نارسائيهای بينائی ريشه در دوران کودکی دارد. ۲) بسياری از اين بيماريهای چشمی و بينائی ، صرفآ در سنين کودکی و حداکثر تا نه سالگی قابل درمان هستند مثل آمبليوپی که در فرصتهای آتی توضيحاتی خواهم داد. لذا به خانواده های محترم توصيه ميکنم زمان را از دست نداده و حتمآ به پايگاههای تعيين شده سنجش سلامت مراجعه نمايند.

/ 0 نظر / 3 بازدید