به سرعت وقت تنگ می شود

در آستانه عید نوروز فرصتی پیش آمد تا بجای مطالعه مباحث انباشته آمار حیاتی بهمراه خانواده به جمهوری آذربایجان (باکو) سفر کنیم.

از برنامه های عید نوروز در آن دیار باخبر و از اهالی و اماکن دیدنی آن شهر زیبا با تعلقات قلبی قبلی دیدن کردیم. جای بسیاری از دوستان خالی بود.

در باکو از این نظر که زبان دین آداب و رسوم مشترکی جاریست احساس خانگی می کنید و به سرعت دوستان زیادی پیدا می شوند.وای! باز هم آمار حیاتی ماند...

/ 1 نظر / 29 بازدید
م-ح

ما هم که نرفتیم باکو باز امار حیاتی مانده