توجيه

متاسفانه به دلايل متعددی نتوانستم در کنگره اپتومتری خراسان حضور داشته باشم و ناراحت تر شدم وقتی شنيدم خانم احمدی (از همکاران هم استانی)نه فقط شرکت کرده بلکه مقاله هم ارائه کرده است.تازه يادم آمد که نکنه پير شده ام.

در هر حال خوشحال ميشدم اگر از دوستان شرکت کننده گزارش مختصری از آن در همين جا يادداشت ميکردند.

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
فقط کليک

بازاريابي اينترنتي ... هر کليک 80 ريال ... به ما سر بزنيد.