ليزيك و فشار چشم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

طبق نهمين كنفرانس زمستانه جراحي رفراكتيو ESCRS  و مطالعه انگليسي ، با استفاده از اطلاعات در دسترس براي اپتومتريست ها و چشم پزشكان ، اثرات ليزيك روي فشار داخل چشم ( IOP) بطور قابل قبول و نسبتاً دقيق قابل پيشگيري است .

 دكتر  Mark Wevil  مي‌گويد اين اطلاعات خصوصاً براي انگلستان كه اپتومتريستها بيشتر درگير ارزيابي و مراقبت موارد ليزيك و گلوكوم هستند ، مناسب است . طبق نظر دكتر وويل : امروزه در UK  اپتومتريستها بطور روتين اسكرين گلوكوم را برعهده دارند و ثابت شده كه IOP  بخش مهمي از تشخيص و درمان گلوكوم را تشكيل مي‌دهد .

 او همچنين اشاره كرد كه امروزه اغلب اپتومتريستها از تونومتر غير تماسي براي ارزيابي IOP استفاده مي‌كنند بنابر اين برا ي چشم پزشكان و اپتومتريست هايي كه با اين بيماران برخورد دارند بهتر خواهد بود كه بتواند تغييرات پارامتر هاي چشمي را با تغييرات واضح در  IOP   اندازه گيري شده با تونومتر غير تماسي ارتباط دهند .

او مي‌گويد : ارتباط بين IOP بيش از جراحي و متغييرهاي پس از جراحي ارزيابي شدند و مشخص ترين ارتباط ، بين  پيش از جراحي و IOP  پس از جراحي ، تغييرات متوسط انحناء و باقيمانده قرنيه وجود داشت . ارتباط ديگري هم وجود داشت اما اين سه  مورد قويتر بودند .

/ 1 نظر / 25 بازدید
صنوبر

سلام کامنتدونی اتون خوشگل شده.از مطالب جدیدتون هم ممنون.