هفته بهزيستی از  ۲۵ لغايت ۳۱ تيرماه شروع ميشود ضمن تبريک اين ايام به همه همکاران زحمتکش و کليه عزيزان گروههای هدف بهزيستی به اطلاع ميرسانم نيمه اول اين هفته در تهران و در خدمت رياست محترم جمهور خواهيم بود ودر نيمه دوم هفته در کنار برخی برنامه ها ، افتتاحيه های مرکز خصوصی توانبخشی روزانه و مسکن مددجوئی را در شهرستان خود خواهيم داشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید