می دانيم که علت ديد سه بعدی وجود رتينال ديسپريتی افقی ناشی از مدل قرار گيری چشم هاست، آيا تا بحال به ضرورت ديسپريتی عمودی فکر کرده ايد...يعنی بهتر نبود چشم ها نسبت به هم بالا پائين قرار بگيرند؟! فکرت را خراب نکن ، اين تحقيق را بخوان.

/ 2 نظر / 23 بازدید
احمدی

سلام ! عيدت مبارک ! برايت نوشتم ... از آنهمه شور و اشتياق و راز و گفتگو تنها برايم حسي مانده است ، حسي غريب ! حس سرد ضريح ، بوي عطر بهشت و احساس بودن در بهشت هرچند براي لحظاتي كوتاه ... كاش هرگز باز نميگشتم ، دلم را آنجا جا گذاشته ام ... باز كبوتر دلم ميل حــــــرم نموده است

احمدی

سلام مسافر! چيزی که ميخواستی برايت نوشتم ... اما تو و دوستی و خدا را ! چو ازين کوير وحشت بسلامتی گذشتی ، به اقتاب ، به باران برسان سلام مارا ، برسان سلام مارا !