سوم دسامبر (12 آذر) روز جهاني معلولين است به همين مناسبت مطلب ذيل را جمعبندي و بعنوان حداقل وظيفه در قبال اين عزيزان تقديم مي‌نمايم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تعريف ساده‌اي از معلوليت :

-           ايجاد اختلال در رابطه بين فرد و محيط است

-           فقدان يا محدوديت فرصتها در راه مشاركت در زندگي اجتماعي در سطحي همانند ديگران است

-           نقص عضو ممكن است سبب معلوليت شود .

واژه هائي در برخورد با پديده معلوليت : 1- پيشگيري 2-توانبخشي 3- تساوي فرصتها

پيشگيري از معلوليت :

-           اتخاذ موازيني براي جلوگيري از بروز اختلالات حسي ، جسمي و ذهني است

-           اقداماتي كه مانع گسترش اختلال پس از وقوع آن شود بطوريكه در وضعيت جسماني ، رواني يا اجتماعي فرد اثر منفي باقي نگذارد

-             ولي افراد معلول وجود دارند

توانبخشي :

-           فرآيندي هدفدار است كه تلاش مي نمايد تا افراد معلول قادر شوند در حد بهينه از توانمنديهاي حسي ، جسمي ، ذهني و اجتماعي ارتقاء يابند

-           تسهيل سازگاري اجتماعي يا سازگاري مجدد است ( در بستر تساوي فرصتها )

تساوي فرصتها :

به فرآيندي اطلاق ميشود كه از طريق نظام كلي جامعه ، مانند محيط فيزيكي ، فرهنگي ، مسكن ، حمل و نقل ،خدمات اجتماعي ، بهداشتي و فرصتهاي آموزشي و شغلي ، زندگي اجتماعي و فرهنگي ، تسهيلات ورزشي و تفريحي و در دسترس كليه افراد جامعه ( از جمله معلولين ) قرار گيرد .

-           نياز همه، داراي اهميت يكساني باشند .

-           طراحي جامعه با ويژگيهاي تمام افراد جامعه متناسب باشد .

حقوق معلولين طي سالها :

1924 ( 1302 خورشيدي ) برخي قوانين بطور پراكنده تصويب شدند .

1975 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( اعلاميه جهاني حقوق افراد داراي معلوليت ) را تصويب كرد .

1981 سال جهاني معلولين نامگذاري شد .

1992-1983 دهة جهاني معلولين نامگذاري شد .

2003-1993 دهة معلولين آسيا و اقيانوسيه اسكاپ ناميده شد .

حقوق معلولين در ايران :

-           قانون مشخص و ويژه‌اي براي افرادداراي معلوليت وجود ندارد

-           بسياري از مفاهيم در اصول 21،28،29 قانون اساسي ، قابل تعميم به حقوق انساني و اسلامي اين قشر از جامعه ميباشد

-           قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور بعنوان يكي از قوانين اوليه مصوب شوراي انقلاب جهت حمايت ار افراد معلول ، تضمين ارائه خدمات پزشكي و آموزشي ، حرفه‌اي و اجتماعي براي آنان و خانوادة ايشان و تاكيد بر پيشگيري از معلوليت در مسير قوانين سازمان ملل قرار دارند

-           قانون الزام مؤسسات دولتي استخدام 3% از بين افراد داراي معلوليت

-           قانون الزام مؤسسات خصوصي به استخدام 2 تا 5% از مستخدمين خود از بين معلولين

-           قانون كار جمهوري اسلامي نيز 3 ماده اختصاص به اشتغال و آموزش حرفه‌اي معلولين دارد

-           برخي قوانين مصوب مجلس در راستاي ارائه خدمات و تضمين حمايت از جانبازان جنگ تحميلي

-           در برنامه سوم توسعه در ماده 192 بهزيستي موظف به ساماندهي معلولين رواني و تدوين برنامه ملي سالمندان گرديده است

-           در برنامه سوم توسعه در ماده  193 به موضوع تامين دسترسي معلولين به امكانات جامعه و بحث تساوي فرصتها پرداخته است

هنوز هم  قانون جامعي در زمينه حقوق افراد داراي معلوليت به تصويب نرسيده است .

تدوين نظام جامع در رفاه اجتماعي :

-           نگاه به مسئله معلوليت ، نگاهي صرفاً ارائه خدمات خاص نيست

-           نگاهي به عنوان يك فرد انساني و داراي حقوقي برابر با سايرين و تامين دسترسي او به كليه امكانات جامعه است

-           تامين مشاركت معلولين در كليه فعاليتها و برخورداري از حقوق مدني و

-           نگاه ضد تبعيض در همه امور

-           آگاه سازي جامعه نسبت به پديده معلوليت و تغيير نگرش منفي اعضاء جامعه به نگرش مثبت و حضور فرد معلول در جامعه

برنامه ريزي براي تدوين ‹‹ قانون حقوق افراد داراي معلوليت ›› :

قانوني است كه به معلوليت و معلول از زاويه حقوق مدني نگاه مي كند نه از زاويه يك موضوع بهداشتي و رفاهي . 

 

 

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
دکتر محمد کمالی

پیشاپیش این روز را خدمت شما و تمام دوستان و همکاران و معلولان گرامی تبريک عرض می کنم. وظيفه دارم از تلاش ارزنده حضرتعالی هم تشکر نمايم.

jfghj

هنبتساشثفبص

فریبااحمدی

سلام ،مدافع حقوق معلولین !خسته نباشی . درحدیث است :من کان اضعف ان ا...تبارک وتعالی کان به الطف .هرکسکه ناتوانتر و ضعیفتر است خداوند تبارک و تعالی به او مهربانتر است!هرچند که بسیاری از معلولین ما علیرغم ناتوانی جسمی بسیارقوی و توانا هستند.در دانشگاه ما یکی از اساتید انگشتان دستهای خود را از دست داده ولی بقدری خوب کارهایش را انجام میدهد که مایه تعجب است .خداوند به همه ما اراده و استقامت بدهد.

معيت

از اظهار لطف و نظر همه شما ممنونم.شايد وقتی ديگر ....

محسن عبدی

ضمن تقدیر اززحمات شما لطفا مطالبی در خصوص انجمن جسمی حرکتی مطرح نمایید.