اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
٥ خرداد ۱۳۸٢

C.B.R
در صدد هستيم طرح C.B.R يا توانبخشی مبتنی بر جامعه را امسال اجرا نماييم، اجرای اين طرح مستلزم همکاری جدی حوزه معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان ميباشد که مذاکرات اوليه انجام و قول همکاری گرفته شده است. با اجرای اين طرح دوردست ترين معلول روستايی نيز از امکانات جامعه برخوردار خواهد بود،تا انشاالله شعار ( تساوی فرصت) ديگران يا (برادری و برابری)خودمان،کمی رنگ و رو بگيرد. اين طرح با آموزش بهورزان و آنها با انتقال آموزش به خود معلول، خانواده معلول و جامعه محلی معلول و ارائه امکانات لازم،اجرا خواهد شد.اما يک چيز مهم را فراموش نکنيم،که معلول ، اول يک انسان است،بعد کسی که نقص عضو دارد. او حق بهره مندی مساوی از تمامی امکانات عمومی جامعه را دارد. چرا که ( همه متفاوت هستیم و هیچ کس کامل نیست ) EVERYBODY DIFFERENT AND NOBODY PERFECT

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري