اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
۱٩ دی ۱۳۸٢

 

 

همه متفاوت هستيم و هيچكس كامل نيست

در جائيكه بحث از بينائي است و ديدن ، سخن از نابينائي و نديدن بسي مشكل خواهد بود . اما براستي مرز بين ديدن و نديدن كجاست ؟ !

نيك مي‌دانيم در عالم بينائي ، حتي بين هر رديف از علائم E  و پله هاي  VA چندين مرحله از ديدن قابل تصور است و از طرفي بر اساس تئوريهاي موجود ، كسي كه بزرگترين علامت E را نمي‌بيند ، قانوناً نابينا تلقي ميشود و اگر  CF تا NLP باشد ، نابينا‌تر ! به هر حال  در طيفي از بينائي .

پس در اين تنوع ديد ، چه در عالم بينائي و چه نابينائي ، چه خبرها، رده بنديها و گسترده‌اي كه نيست و در اين وادي ، فرق است ميان نديدن و نابينائي ، نديدن و ناتواني ، نديدن و گوشه گيري

حرف من اين است ، نابينائي بيچارگي  نيست ، نابينا انساني است با چشمهائيكه نمي بيند يا كم مي بيند . نديدن چشم او فقط يك ويژگي از انواع ويژگيهائي است كه همه افراد را از هم متمايز مي‌نمايد . اما او هست چون مي‌انديشد و براي حضور در جامعه و برخورداري مساوي از امكانات آن ، از همه ابعاد وجودي خود بهره مي‌گيرد . او ميتواند يك شهروند فعال جامعه باشد ، اگر حقوق مدني او را بيينيم و شعار ( يك جامعه براي همه ) را ناديده نگيريم .

با عرض شرمندگي از روشندلان عزيز بخصوص نابينايا‌نيكه مي‌شناسمشون ، خانم نابينائيكه شاعره توانائي است يا آن يكي  كه ليسانس زبان انگليسي است و آقاي روشندلي كه حافظ كل قران كريم است ، ليسانس حقوق است و يا دانشجوي در حال تحصيل

اين مطالب را بدان جهت آوردم كه در مواجهه و معاينه افراد كم بينا يا نابينا احياناً رفتارهاي غير مسئولانه نداشته و مراقب خود باشيم ! و همچنين بهانه‌اي شد كه بعداً بتوانم در مورد نحوة ايجاد ارتباط مناسب و متقابل با اين عزيزان سخن بگويم ، فعلاً تا سلامي ديگر ، به سلامت .

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري