اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
٢٧ آذر ۱۳۸٢

 

خلاصه مقاله‌ دكتر خسرو جديدي كه در كنگره چشم پزشكي آذر ماه امسال ارائه گرديد .

بروز عيوب انكساري در جانبازان شيميائي آلوده به گاز خردل به عنوان يك عارضه دير رس :

در سالهاي اخير بسياري از جانبازان عزير شيميائي اظهار مي‌دارند كه چشم شان قبلاً ضعيف نبوده و حالا ضعيف شده است و اين موضوع را به اثرات ديررس گاز خردل نسبت مي دهند در حال حاضر در اين خصوص اطلاعات جزئي موجود مي‌باشد .

نزديك بيني ، دور بيني و آستيگماتيسم شايع ترين عيوب انكساري چشم مي‌باشند . شيوع اين عيوب بر حسب نواحي جغرافياي و جوامع مختلف متفاوت است . مهمترين علل اين عيوب در چشم عبارتند از : مسائل ژنتيكي ، جنس ، نژاد ، شغل ، سن ، كار نزديك ، قد و وزن ، هوش

گاز خردل عوارض چشمي متعددي را ايجاد مي‌نمايد كه بر حسب شدت مسموميت اين عوارض متعدد مي‌باشد و عمدتاً قرنيه چشم را تحت تاثير قرار مي دهد . اين عوارض زود رس و در همان زمان مسموميت اتفاق مي‌افتد . عوارض ديررس در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است . در اين بررسي تعداد 2252 چشم جانباز شيميائي و 2228 چشم نمونه شاهد مورد بررسي وضعيت انكساري قرار گرفتند . اين كار با دستگاه اتورفراكتومتر مدل 2300 تاپكن صورت گرفت و نتايج حاصله توسط آزمون آماري T – test  مورد مقايسه قرار گرفت و موارد ذيل مشخص گرديد :

1-بطور كلي شيوع عيوب انكساري در جانبازان شيميائي بيشتر از جامعه نرمال است .

2-آستيگماتيسم تنها عيب انكساري است كه بطور بارزي در جانبازان بيشتر از جامعه نرمال است .

3-نوع آستيگماتيسم عمدتاًاز نوع oblique و Against  the  rule  مي‌باشد .

ضمناً آستيگماتيسم With the rule در جامعه جانباز و نرمال از درصد بالاتري برخوردار است .

4-شيوع آستيگماتيسم نزديك بين در جامعه جانبازان بيشتر از ديگر انواع آستيگماتيسم هاست .

جهت تبين اين موضوع به تحقيقات بيشتري نياز مي‌باشد .

 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري