اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
٢٧ آذر ۱۳۸٢

 

خلاصه مقاله دكتر عباس رياضي  ( اپتومتريست) و دكترمحسن كاظمي مقدم كه در كنگره چشم پزشكي آذر ماه امسال ارائه گرديد .

 

بررسي علل كم بينايي و نقش وسايل كمك بينايي در بهبود بينايي بيماران مبتلا به كم بينايي

 

هدف : با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در طرح 2020 سازمان بهداشت جهاني مبني بر ريشه كن كردن نابينايي در جهان تاسال2020و اجراي برنامه هاي پيشگيري ار نابينايي و كم بينايي اين مطالعه بصورت مقدماتي و در جهت آگاهي ازوضعيت كم بينايي در ايران و بررسي ميزان موفقيت و استقبال بيماران كم بينا از وسايل كمك بينايي د ركلينيك كم بينايي مركز آموزشي و پژوهشي صبا وابسته به دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي بين سالهاي 80 الي 82 صورت گرفت .

مواد و روشها : اين مطالعه بصورت توصيفي و از نوع كار آزمائي باليني بر روي 320 بيمار كم بيناي ارجاع شده به  اين مركز صورت پذيرفت . ابتدا بيماران توسط متخصص چشم و ترجيحاً متخصص شبكيه معاينه شدند و علت اصلي كاهش بينايي مشخص گرديد . در مرحله بعد مقدار بينايي بيماران با استفاده از چارت مخصوص كم بينايي و با و بدون حداكثر تصحيح ثبت گردرد . سپس بر حسب نياز بيمار به ديد دور يا مقدار بزرگنمائي مورد نياز با استفاده از فرمول ( بينايي موجود / بينايي مورد نياز = بزرگنمائي مورد نياز ) محاسبه گرديد .

براي ديد دور از انواع تلسكوپ ( دستي ، متصل به عينك ، عينكي و  Bioptic  در مدلهاي يك چشمي و دو چشمي )استفاده شد . براي ديد نزديك از انواع ميكروسكوپ( باو بدون پريزم ، در مدلهاي يك چشمي و دو چشمي ) انواع بزرگ كننده هاي دستي و پايه دار ( باو بدون روشنايي ) ، انواع عدسي ها Clip  on   ، انواع تله ميكروسكوپ و بالاخره يك وسيله الكترونيك ( CCTV ) با قدرت حداكثر 50  سياه و سفيد ساخت ايران استفاده شد . در پايان پرونده مخصوص ارزيابي تكميل گرديد و نوع وسيله انتخابي بيمار مشخص گرديد . برخي از بيماران چند وسيله را با هم ترجيح دادند .

نتيجه : بالا بودن آمار بيماري هاي مادر زادي چشم موضوع قابل توجهي به نظر ميرسد و بايستي در برنامه هاي پيشگيري مورد توجه واقع گردد . نظر به عدم آشنايي كافي بيماران با وسايل كمك بينايي به نظر ميرسد كه ترجيح بيماران به سمت وسايلي است كه به نحوي بصورت عينك بر روي صورت قرار مي‌گيرد  ضمناً وسيله اي مثل cctv  به علت گران بودن كمتر ترجيح داده ميشود و يا وسايلي مثل بزرگ كننده‌هاي دستي براي بيماران آشناتر ميباشد . پيشنهاد ميگردد كه متخصصين محترم چشم و بينايي بيماران خود را با اين وسايل آشنا نمايند .

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري