اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
٧ آذر ۱۳۸٢

 

 

سوم دسامبر (12 آذر) روز جهاني معلولين است به همين مناسبت مطلب ذيل را جمعبندي و بعنوان حداقل وظيفه در قبال اين عزيزان تقديم مي‌نمايم .

تعريف ساده‌اي از معلوليت :

-           ايجاد اختلال در رابطه بين فرد و محيط است

-           فقدان يا محدوديت فرصتها در راه مشاركت در زندگي اجتماعي در سطحي همانند ديگران است

-           نقص عضو ممكن است سبب معلوليت شود .

واژه هائي در برخورد با پديده معلوليت : 1- پيشگيري 2-توانبخشي 3- تساوي فرصتها

پيشگيري از معلوليت :

-           اتخاذ موازيني براي جلوگيري از بروز اختلالات حسي ، جسمي و ذهني است

-           اقداماتي كه مانع گسترش اختلال پس از وقوع آن شود بطوريكه در وضعيت جسماني ، رواني يا اجتماعي فرد اثر منفي باقي نگذارد

-             ولي افراد معلول وجود دارند

توانبخشي :

-           فرآيندي هدفدار است كه تلاش مي نمايد تا افراد معلول قادر شوند در حد بهينه از توانمنديهاي حسي ، جسمي ، ذهني و اجتماعي ارتقاء يابند

-           تسهيل سازگاري اجتماعي يا سازگاري مجدد است ( در بستر تساوي فرصتها )

تساوي فرصتها :

به فرآيندي اطلاق ميشود كه از طريق نظام كلي جامعه ، مانند محيط فيزيكي ، فرهنگي ، مسكن ، حمل و نقل ،خدمات اجتماعي ، بهداشتي و فرصتهاي آموزشي و شغلي ، زندگي اجتماعي و فرهنگي ، تسهيلات ورزشي و تفريحي و در دسترس كليه افراد جامعه ( از جمله معلولين ) قرار گيرد .

-           نياز همه، داراي اهميت يكساني باشند .

-           طراحي جامعه با ويژگيهاي تمام افراد جامعه متناسب باشد .

حقوق معلولين طي سالها :

1924 ( 1302 خورشيدي ) برخي قوانين بطور پراكنده تصويب شدند .

1975 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( اعلاميه جهاني حقوق افراد داراي معلوليت ) را تصويب كرد .

1981 سال جهاني معلولين نامگذاري شد .

1992-1983 دهة جهاني معلولين نامگذاري شد .

2003-1993 دهة معلولين آسيا و اقيانوسيه اسكاپ ناميده شد .

حقوق معلولين در ايران :

-           قانون مشخص و ويژه‌اي براي افرادداراي معلوليت وجود ندارد

-           بسياري از مفاهيم در اصول 21،28،29 قانون اساسي ، قابل تعميم به حقوق انساني و اسلامي اين قشر از جامعه ميباشد

-           قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور بعنوان يكي از قوانين اوليه مصوب شوراي انقلاب جهت حمايت ار افراد معلول ، تضمين ارائه خدمات پزشكي و آموزشي ، حرفه‌اي و اجتماعي براي آنان و خانوادة ايشان و تاكيد بر پيشگيري از معلوليت در مسير قوانين سازمان ملل قرار دارند

-           قانون الزام مؤسسات دولتي استخدام 3% از بين افراد داراي معلوليت

-           قانون الزام مؤسسات خصوصي به استخدام 2 تا 5% از مستخدمين خود از بين معلولين

-           قانون كار جمهوري اسلامي نيز 3 ماده اختصاص به اشتغال و آموزش حرفه‌اي معلولين دارد

-           برخي قوانين مصوب مجلس در راستاي ارائه خدمات و تضمين حمايت از جانبازان جنگ تحميلي

-           در برنامه سوم توسعه در ماده 192 بهزيستي موظف به ساماندهي معلولين رواني و تدوين برنامه ملي سالمندان گرديده است

-           در برنامه سوم توسعه در ماده  193 به موضوع تامين دسترسي معلولين به امكانات جامعه و بحث تساوي فرصتها پرداخته است

هنوز هم  قانون جامعي در زمينه حقوق افراد داراي معلوليت به تصويب نرسيده است .

تدوين نظام جامع در رفاه اجتماعي :

-           نگاه به مسئله معلوليت ، نگاهي صرفاً ارائه خدمات خاص نيست

-           نگاهي به عنوان يك فرد انساني و داراي حقوقي برابر با سايرين و تامين دسترسي او به كليه امكانات جامعه است

-           تامين مشاركت معلولين در كليه فعاليتها و برخورداري از حقوق مدني و

-           نگاه ضد تبعيض در همه امور

-           آگاه سازي جامعه نسبت به پديده معلوليت و تغيير نگرش منفي اعضاء جامعه به نگرش مثبت و حضور فرد معلول در جامعه

برنامه ريزي براي تدوين ‹‹ قانون حقوق افراد داراي معلوليت ›› :

قانوني است كه به معلوليت و معلول از زاويه حقوق مدني نگاه مي كند نه از زاويه يك موضوع بهداشتي و رفاهي . 

 

 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري