اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
٢ شهریور ۱۳۸٢

افراد نيمه بينا چگونه می بينند؟

به اين عکس خوب نگاه کنيد منظره ايکه ميبينيد از منظر يک فرد با بينائی طبيعی است.آيا همه آدمها که هر روز از کنار هم می گذريم و اتفاقآ از همين پياده رو هم رد ميشويم اين صحنه را همسان می بينيم؟اين منظره را يک فرد نيمه بينا ناشی از بيماری چشمی دژنراسيون ماکولا و يا آتروفی عصب بينائی که منجر به فقدان ديد مرکزی شده است اينگونه ميبيند.ويک فرد نيمه بينا ناشی از بيماری رتينوپاتی ديابتی، آب سياه يا پارگی شبکيه که ميدان بينائی او بطور پراکنده ای مختل شده است اينگونه خواهد ديد.اگر کم بينا بودن وی ناشی از بيماريهائی نظير رتينيت پيگمنتوزا و آب سياه باشد به سبب تخريب ميدان بينائی محيطی بدينگونه خواهد ديد.همچنين يک فرد نيمه بينا ناشی از آب مرواريد،آب سياه،بيماريهای قرنيه و آلبينيسم که منجر به مشکلات پخش نور و کاهش تباين (contrast)ميشود اينگونه می بيند.حتمآ می دانيد منظور از افراد نيمه يا کم بينا (low vision)افرادی هستند که برغم کليه اقدامات داروئی،جراحی و استفاده از عينک يا لنز ديد آنها حد اکثر به 70/20  ميرسد و اين حالت مربوط به جنس ، شغل يا سن خاصی نمی شود.پس اگر گاه در کوچه و خيابان به هم بر ميخوريم،يا افرادی را می بينيم که در تماشای اطراف سر خود را بيشتر ميچرخانند بر او خرده نگيريم،رفتار او را غير طبيعی مپنداريم که شايد بينائی او غير طبيعی است. او مجبور است بگونه ای برود که از حداقل بينائی باقيمانده بيشترين استفاده را ببرد . و بدانيم هر کسی ويژگی خاص خودش را دارد.بيائيد از بودن در کنار هم لذت ببريم و تفاوت موجب تباعد نشود.

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري