اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
٢۳ امرداد ۱۳۸٢

من يک اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد

اپتومتری علم مراقبتهای بينائی است و در مورد مکانيسم ديدن، نقش مغز در ديدن و رفع اختلالات بينائی بحث ميکند.اپتومتريست به فردی اطلاق ميشود که دوره های اپتومتری( بينائی سنجی) را در دانشگاههای علوم پزشکی گذرانده است.اپتومتريستهامستقلا از چشم و اعضاء آن معاينه بعمل آورده پس از تشخيص نارسائيهای بينائی نسبت به رفع انها اقدام و موارد نيازمند جراحی يا دارو درمانی را به متخصصين ذيربط ارجاع مينمايد.برخی از وظايف ما به شرح ذيل است.بررسی نارسائيهای بينائی،تجويز لنزهای تماسی،عينک و وسايل کمک بينائی-انجام تستهای تشخيصی بيماريهای چشمی، پاکيومتری،توپوگرافی،الکترودياگنوستيک،سونوگرافی چشم،ارزيابی ديد رنگ، ديد بعد وميدان بينائی-تشخيص اختلالات حرکتی چشمها، درمان آمبليوپی،ارائه تمرينات ارتوپتيک چشمی,بينائی درمانی-همينطور ساخت و ارائه عينکهای طبی...اپتومتريست در بهزيستی ضمن اقدامات فوق الاشاره ميتواند در اجرای طرحهای آگاهسازی و پيشگيری از ابتلاءبه اختلالات بينائی ،نابينائی و کمک به افراد نيمه بينا( low vision)نقش موثری ايفا نمايد.

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري