اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٢

بهزيستی
امروز توفيقی دست داد تا در جلسه هيات امنای مرکز توانبخشی و نگهداري معلولين ذهنی شهيد فياض بخش شرکت داشته باشم . از لحظه حضور، خداوند را شاکر بودم که با چنين ترکيب منسجم همراه بودم ، آنها جز به معلولين و خدايی که در آن نزديکيهاست ، به چيزی فکر نمی کردند. ترکيبی از ايمان و نوگرايی. و هنوز از ياد نبرده ايم بوی نامطبوع وسرمای طاقت فرسای بخش ، اعتراض کارکنان ،بهم ريختگی مرکز و عدم بهداشت و تغذيه لازم را تا ابتدای سال ۸۱ . مرکزی که روزی بعنوان يک نقطه ضعف واضح برای شهرستان وبهزيستی استان بود . اگر امروز اوضاع روبراه شده برخی از دلايل آن ، تمرين تحمل آراء ديگران ، شعور مسئولين مستقيم ، عدم تحکم و غرور بخش دولتی است. باشد که روزی همه از خر شيطان پياده شويم.

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري