اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
۱۸ تیر ۱۳۸٢

يادداشتهای من از سمينار

آقای دکتر اعظمی : اگر در گذشته عوامل عفونی علل بسياری از معلوليتها بوده اند،امروزه سوانح و تصادفات و اختلالات روانی عاتهای بارز هستند.همچنين بايد از دوران کودکی معلولين به آنها پرداخت.سرکار خانم دکتر شريفيان : بايد بجای کلمه (معلول) از واژه (افراد معلول) استفاده شود چون آنها نخست انسان هستند ، بعد متفاوت.وی گفت اگر معلوليت را مشکل فردی بدانيم آنوقت تراژدی فردی مطرح وکنترل فردی لازم ميشود،ولی اگر آن را مشکل اجتماعی بدانيم، يک سيستم و بحث انتخاب ، استقلال و قادرسازی مطرح ميشود. ايشان در تعريف (استقلال افراد معلول) گفتند که آن به معنی بی نيازی به ديگران نيست بلکه به معنی داشتن حق انتخاب و کنترل فرد بر زندگی خود ميباشد.ضمنآ مقاله طراحی محيط بدون موانع برای معلولين که توسط يک نفر مهندس معماری ارائه گرديد،ستودنی بود.

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري