اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
۱٦ تیر ۱۳۸٢

درحاشيه سمينار
يازدهم تيرماه در سمينار نگاهی به پديده معلوليت که توسط سازمان بهزيستی استان اردبيل برگزار گرديد شرکت کردم، برای من هم فال بود و هم تماشا ! -با تعدادی از همکاران قديمی و دوستان معاونين توانبخشی ساير استانها تجديد خاطره شد -حضور سرکار خانم دکترشريفيان از دانشگاه علوم بهزيستی غنيمت بود،بسياری از حرفهايش نو بود-سطح مقالات از بسيار خوب تا بسيار بد در نوسان بود-حضور شرکت کنندگان خوب بود-برخلاف عادت معمول از مسئولين غير بهزيستی استان خبری نبود-افراد صاحب نظر عرصه معلوليت (در سطح کشور )نيز حضور نداشتند،جای آقای دکتر کمالی و بسياری ديگر از اهالی توانبخشی خالی بود-مديرکل محترم بهزيستی استان در جريان سخنرانی خود يادم آورد که من نيز قريب شش سال است در بهزيستی هستم-همکاري معاونتهای اداری مالی و توانبخشی و روابط عمومی خوب بود- در فاصله پذيرائی ،سرکار خانم احمدی اپتومتريست و مدرس محترم دانشگاه علوم پزشکی چند جلد کتاب نفيس معنوی برايم هديه کردند تا همواره شرمنده محبتهايش باشم . در اولين فرصت برخی از يادداشتهای خودم از مباحث سمينار را در اینجا خواهم نوشت .

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري