اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
۳٠ خرداد ۱۳۸٢

رفاه اجتماعی از منظر دکتر شريعتی
جامعه شناسان و اقتصاددانان عادت دارند که کميت توليد و مصرف را شاخص ميزان رفاه و آسايش بشمارند در حاليکه نه به توليد مربوط است و نه به مصرف، تنها وتنها به فاصله ميان نيازها و برخورداريها ! (فاصله کمی وکيفی ) . اين است که بهشت عدن را نبايد در آبها و آبادانيها و برکت و ثروت و زيبايی آن ديد، بهشت عدن را بايد در احساس و ادراک آدم و حوائی جست که در آن بی نياز و بی درد ميزيستند. و(ادامه می يافت آگر ميوه ممنوعه دانايی را نمی خوردند) و می بينيم که گياه آرامتر از جانور و جانور آسوده تر از انسان و فتحعليشاه بی اضطراب تر از مولانا و ...(در رفاه) است.

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري