اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
٢۱ خرداد ۱۳۸٢

 
ديروز عصر پيرو دعوت قبلی برای شرکت در جلسه توديع و معارفه رئيس مرکز دانشگاه آزاد اسلامی حاضر شدم، طبق عادت معمول سيستمهای دولتی، کسی را با سلام و صلوات و به گرمی نصب، وديگری را با بی اعتنائی و سردی عزل می کردند، همان کسی را که خود چندی پيش با قربون صدقه و صاحب کمال نصب شده بود، درست مثل رئيس جديدی که بجايش معرفی می شد. دلم برای رئيس جديد بيشتر سوخت بياد لحظه ای که ( حداکثر يکسال طبق حکم ) بايستی توديع و بی توجهی به ايشان را ببينم ! راستی چرا رئيس آسانترين مهره برای تعويض است؟ مگر با اذعان به شايستگی آنها را نصب نمی کنند که بزودی شاهد عکس آن ميشوند ! يا زبانم لال آنها دنبال چيزهای ديگری هستند . مافوق چه ميخواهد؟ کار مدام يا تبعيت رام؟! ( البته برخی هستند که هرگز عوض نميشوند بعبارتی هرگز ميوه ممنوعه بينائی را نمی خورند و سالها در بهشت عدن ...برخوردار می مانند ) به هر طريق برای همه ، توفيقات بيشتر آرزو ميکنم . مردم را فراموش نکنيم که آنها همه چيز را می بينند و می فهمند. بزرگی ميگفت ؛ نه پيروزی پايدار است و نه شکست ، مرگ آور .

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري