اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
۱٩ خرداد ۱۳۸٢

سمينار
به اطلاع دوستان می رسانم،حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزيستی استان اردبيل ، سمينار يکروزه ای را تحت عنوان ( نگاهی به معلوليت و معلولين از ابعاد مختلف و ارائه راهکارهای لازم ) در نيمه نخست تير ماه امسال برگزار می نمايد. عزیزان علاقمند میتوانند جهت شرکت يا ارائه مقاله با شماره تلفن ۷۷۱۲۸۵۲ (۰۴۵۱ ) آقای يعقوبی تماس بگيرند. مایلم صاحبنظران عرصه معلولیت بخصوص معلولین صاحبنظر حضور فعال داشته باشند، شاید من هم آنجا باشم.

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري