اپتومتريست در بهزيستي

كلينيك اپتومتري و عينك طبي ديدگستر مجهز به دستگاههاي پيشرفته و كامپيوتري آماده ارائه خدمات پزشكي درماني در زمينه چشم و بينائي ميباشد نشاني   مشگين شهر خيابان خيام    تلفن 32543294 (045) فاكس 32543293 اپتومتريست محمد معيت Didgostar Eye Care Optometry
سلامی دوباره :: ٢٥ فروردین ۱۳٩٦
حضور و ارائه کنفرانس در کنگره جهانی پزشکان جوان در کشور آذربایجان :: ٥ آبان ۱۳٩٤
۱٢ مهر ۱۳٩٤ :: ۱٢ مهر ۱۳٩٤
افتتاح و بهره برداری از بزرگترین پل معلق خاورمیانه در مشگین شهر :: ۳ خرداد ۱۳٩٤
۱٩ فروردین ۱۳٩٤ :: ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
۱٤ بهمن ۱۳٩۳ :: ۱٤ بهمن ۱۳٩۳
کنفرانس جهانی چشم پزشکی و اپتومتری لندن :: ٢٩ دی ۱۳٩۳
world sight day :: ۱٦ مهر ۱۳٩۳
٥ امرداد ۱۳٩۳ :: ٥ امرداد ۱۳٩۳
٥ امرداد ۱۳٩۳ :: ٥ امرداد ۱۳٩۳
٥ امرداد ۱۳٩۳ :: ٥ امرداد ۱۳٩۳
سال 1393 را " سالی برای خودم " نامگذاری کردم :: ٥ فروردین ۱۳٩۳
مرگ پایان کبوتر نیست :: ۱٦ آذر ۱۳٩٢
با آغاز آبان ماه :: ٢ آبان ۱۳٩٢
در معیت دائی علی :: ٢٢ مهر ۱۳٩٢
تا کی رویدادگرا باشیم! :: ۱٥ مهر ۱۳٩٢
زندگی زیبا میشود اگر . . . :: ۸ مهر ۱۳٩٢
یک روز در ورزقان :: ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
برای آزمون زبان و PHD احساس خستگی میکردم تا اینکه . . . :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
سمینار اردبیل بهتر از آنچه که فکر می کردیم برگزار شد. :: ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
نخستین سمینار اپتومتری اردبیل :: ۳۱ امرداد ۱۳٩٢
٢۳ تیر ۱۳٩٢ :: ٢۳ تیر ۱۳٩٢
میگم چه بی خبر ! :: ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
زمستان مشگین شهر :: ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
نظام پزشکی :: ٧ دی ۱۳٩۱
۳ دی ۱۳٩۱ :: ۳ دی ۱۳٩۱
در روز جهانی پیشگیری از ایدز :: ۱۱ آذر ۱۳٩۱
۱٠ آذر ۱۳٩۱ :: ۱٠ آذر ۱۳٩۱
اپتومتری و ما :: ۱٢ مهر ۱۳٩۱
خواستن توانستن است :: ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
عینکهای آفتابی نیز طبی هستند! :: ۸ امرداد ۱۳٩۱
PH.D :: ٢٤ دی ۱۳٩٠
٥ مهر ۱۳٩٠ :: ٥ مهر ۱۳٩٠
٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
شما محلول اپتی فری را چگونه تهیه می کنید؟ :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
همکاران استان اردبیل جدی بگیرند :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
همایش تبریز :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
۱٠ اسفند ۱۳۸٩ :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
حضور در کنگره قرنیه ژاپن :: ٢۳ آذر ۱۳۸٩
اگر بهزیستی و استاد حیدر پور اجازه بدن ... :: ۱٦ آبان ۱۳۸٩
سلام کودکی :: ۱٩ مهر ۱۳۸٩
کنگره 1389 :: ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
اول شهریور :: ۱ شهریور ۱۳۸٩
بیمه با کارت طلائی :: ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
کنگره اپتومتری ایران :: ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
وقتی یک عینک بی دقت تجویز و یا تحویل میگردد! :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
برای اوونائیکه برف رو دووست دارن :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
ترجمه شعری از شاعر ترکیه ای :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
عینکی ساخته شده که با یک پلک زدن ، هم لنز عینک شفاف می شود و هم چشم مرطوب :: ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
به سرعت وقت تنگ می شود :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
عید برشما مبارک و تعطیلات خوش بگذرد :: ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
اندر مزایای شعبه بین الملل :: ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
۸ اسفند ۱۳۸۸ :: ۸ اسفند ۱۳۸۸
برای حضور در کلاسهای شعبه بین الملل در قشم :: ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
در مورد قشم :: ۱ بهمن ۱۳۸۸
مردد شده ام :: ۱٩ دی ۱۳۸۸
قربان بایرامینیز مبارک اولسون :: ٦ آذر ۱۳۸۸
www.irna.ir :: ٢٠ آبان ۱۳۸۸
یک و نیم ساعت مفید :: ۱ آبان ۱۳۸۸
بزرگی به سال است :: ٢۸ مهر ۱۳۸۸
16 مهر روز جهانی کودک :: ۱٦ مهر ۱۳۸۸
یاد یار مهربان آید همی :: ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
چشم و سردرد :: ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
سلامی دوباره :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
balakhare in ke :: ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
در ارتباط با آیین نامه کذائی اخیر :: ٢٩ دی ۱۳۸٧
کنگره چشم پزشکی :: ٢٩ مهر ۱۳۸٧
٢ امرداد ۱۳۸٧ :: ٢ امرداد ۱۳۸٧
برای مادرم ... :: ٢۱ تیر ۱۳۸٧
درمان جدید ادم قرنیه ناشی از کراتوکونوس :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٧
به عنوان یک بازخورد :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
همایش علمی زیارتی مشهد :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
هرپس و لیزیک :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
هيچ جا خونه آدم نميشه :: ۱٦ دی ۱۳۸٦
دو يادآوری :: ٧ آذر ۱۳۸٦
۱٢ شهریور ۱۳۸٦ :: ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
سلامی دوباره :: ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
۱٧ فروردین ۱۳۸٦ :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
۱٧ فروردین ۱۳۸٦ :: ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
شايد بشه اسمشو خداحافظی گذاشت :: ۱۸ آذر ۱۳۸٥
۳٠ آبان ۱۳۸٥ :: ۳٠ آبان ۱۳۸٥
٢٩ آبان ۱۳۸٥ :: ٢٩ آبان ۱۳۸٥
۸ آبان ۱۳۸٥ :: ۸ آبان ۱۳۸٥
۸ آبان ۱۳۸٥ :: ۸ آبان ۱۳۸٥
٤ مهر ۱۳۸٥ :: ٤ مهر ۱۳۸٥
۱۸ امرداد ۱۳۸٥ :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
۱٦ امرداد ۱۳۸٥ :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٥
۸ امرداد ۱۳۸٥ :: ۸ امرداد ۱۳۸٥
سلامی دوباره :: ۳٠ تیر ۱۳۸٥
همايش :: ۱٩ تیر ۱۳۸٥
۱ تیر ۱۳۸٥ :: ۱ تیر ۱۳۸٥
جهت اطلاع همکاران :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
چشم ديجيتال :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٥
۱٧ خرداد ۱۳۸٥ :: ۱٧ خرداد ۱۳۸٥
انجمن ديابت مشکين شهر :: ٩ خرداد ۱۳۸٥
٩ خرداد ۱۳۸٥ :: ٩ خرداد ۱۳۸٥
توجه :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
توجيه :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
مصاحبه :: ٢٩ فروردین ۱۳۸٥
٢٠ فروردین ۱۳۸٥ :: ٢٠ فروردین ۱۳۸٥
بهار تبسم ساده گل به روی زندگی است.عيدتان مبارک :: ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
٢۱ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢۱ اسفند ۱۳۸٤
۳٠ بهمن ۱۳۸٤ :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٤
٢٤ بهمن ۱۳۸٤ :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
۱۳ بهمن ۱۳۸٤ :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٤
۳ بهمن ۱۳۸٤ :: ۳ بهمن ۱۳۸٤
اندازه ديسک اپتيک با عيب انکساری بستگی دارد. :: ٢۳ دی ۱۳۸٤
٢۳ دی ۱۳۸٤ :: ٢۳ دی ۱۳۸٤
٢۳ دی ۱۳۸٤ :: ٢۳ دی ۱۳۸٤
۱٩ دی ۱۳۸٤ :: ۱٩ دی ۱۳۸٤
۱٧ دی ۱۳۸٤ :: ۱٧ دی ۱۳۸٤
۱٧ دی ۱۳۸٤ :: ۱٧ دی ۱۳۸٤
۱٠ دی ۱۳۸٤ :: ۱٠ دی ۱۳۸٤
۱٠ دی ۱۳۸٤ :: ۱٠ دی ۱۳۸٤
۱ دی ۱۳۸٤ :: ۱ دی ۱۳۸٤
٢۱ آذر ۱۳۸٤ :: ٢۱ آذر ۱۳۸٤
٢٠ آذر ۱۳۸٤ :: ٢٠ آذر ۱۳۸٤
ميدوونم که ميدوونيد حتمآ هم ميآييد :: ٢ آذر ۱۳۸٤
٢۳ آبان ۱۳۸٤ :: ٢۳ آبان ۱۳۸٤
۱٠ آبان ۱۳۸٤ :: ۱٠ آبان ۱۳۸٤
سلام :: ٢ آبان ۱۳۸٤
۱ مهر ۱۳۸٤ :: ۱ مهر ۱۳۸٤
۱٥ شهریور ۱۳۸٤ :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٤
٥ شهریور ۱۳۸٤ :: ٥ شهریور ۱۳۸٤
٥ شهریور ۱۳۸٤ :: ٥ شهریور ۱۳۸٤
اين تبليغ لنز رنگی نيست :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٤
کنگره چشم پزشکی ۱۵ لغايت ۱۸ آذرماه در بيمارستان ميلاد :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٤
٢٦ امرداد ۱۳۸٤ :: ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
من خودم رفتنی ام :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٤
٤ امرداد ۱۳۸٤ :: ٤ امرداد ۱۳۸٤
۳ امرداد ۱۳۸٤ :: ۳ امرداد ۱۳۸٤
٢۸ تیر ۱۳۸٤ :: ٢۸ تیر ۱۳۸٤
همايش اپتومتری :: ٢٤ تیر ۱۳۸٤
هفته بهزيستی :: ٢٤ تیر ۱۳۸٤
انتخاب رئيس جمهور :: ٤ تیر ۱۳۸٤
۳۱ خرداد ۱۳۸٤ :: ۳۱ خرداد ۱۳۸٤
پيشاپيش بخاطر نوشتن اين مطلب عذرخواهی ميکنم. :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٤
٢٢ خرداد ۱۳۸٤ :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٤
۱۱ خرداد ۱۳۸٤ :: ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
٦ خرداد ۱۳۸٤ :: ٦ خرداد ۱۳۸٤
٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
پاسخ به نامه يک همکار :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
ام اس و علائم چشمی آن ( قسمت دوم) :: ٢٥ فروردین ۱۳۸٤
مرا آفريد آنکه دوستم داشت :: ٢٠ فروردین ۱۳۸٤
جهت يادآوری :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٤
۱۳ فروردین ۱۳۸٤ :: ۱۳ فروردین ۱۳۸٤
۱۳ فروردین ۱۳۸٤ :: ۱۳ فروردین ۱۳۸٤
بهار، تبسم ساده غنچه به رنگ سادگی است. :: ٢۸ اسفند ۱۳۸۳
يک نيم روزی با نماينده :: ٢۸ اسفند ۱۳۸۳
اطلاعات عمومی :: ۱٦ اسفند ۱۳۸۳
خلاقيت و نوآوری :: ۱٢ اسفند ۱۳۸۳
۱۱ اسفند ۱۳۸۳ :: ۱۱ اسفند ۱۳۸۳
تنظيم حرکت چشم در ديدن اشيائ متحرک :: ٦ اسفند ۱۳۸۳
خداوند لک لک ها را دوست دارد :: ٢٦ بهمن ۱۳۸۳
۱٩ بهمن ۱۳۸۳ :: ۱٩ بهمن ۱۳۸۳
۱٧ بهمن ۱۳۸۳ :: ۱٧ بهمن ۱۳۸۳
۱٤ بهمن ۱۳۸۳ :: ۱٤ بهمن ۱۳۸۳
۱۱ بهمن ۱۳۸۳ :: ۱۱ بهمن ۱۳۸۳
٩ بهمن ۱۳۸۳ :: ٩ بهمن ۱۳۸۳
! :: ٥ بهمن ۱۳۸۳
۳ بهمن ۱۳۸۳ :: ۳ بهمن ۱۳۸۳
٢٧ دی ۱۳۸۳ :: ٢٧ دی ۱۳۸۳
غروب خلوت دانشکده ما :: ۱٩ دی ۱۳۸۳
۱٩ دی ۱۳۸۳ :: ۱٩ دی ۱۳۸۳
۱٥ دی ۱۳۸۳ :: ۱٥ دی ۱۳۸۳
۱٢ دی ۱۳۸۳ :: ۱٢ دی ۱۳۸۳
۱٠ دی ۱۳۸۳ :: ۱٠ دی ۱۳۸۳
۸ دی ۱۳۸۳ :: ۸ دی ۱۳۸۳
٦ دی ۱۳۸۳ :: ٦ دی ۱۳۸۳
اطلاعيه :: ٢ دی ۱۳۸۳
٢۸ آذر ۱۳۸۳ :: ٢۸ آذر ۱۳۸۳
سمپوزيوم :: ٢٦ آذر ۱۳۸۳
! :: ٢٠ آذر ۱۳۸۳
۸ آذر ۱۳۸۳ :: ۸ آذر ۱۳۸۳
٢۸ آبان ۱۳۸۳ :: ٢۸ آبان ۱۳۸۳
تا يکماه ديگر :: ٢٠ آبان ۱۳۸۳
۱٢ آبان ۱۳۸۳ :: ۱٢ آبان ۱۳۸۳
خداحافظی از قطره های چشمی :: ۱۱ آبان ۱۳۸۳
اين مطلب را برای نشريات محلی نوشته ام :: ٦ آبان ۱۳۸۳
٤ آبان ۱۳۸۳ :: ٤ آبان ۱۳۸۳
آمبليوپی :: ٢٧ مهر ۱۳۸۳
روز جهانی نابينايان (عصای سفید) هم مبارک :: ٢٤ مهر ۱۳۸۳
۲۳مهر روز جهانی بينائی مبارک :: ٢٢ مهر ۱۳۸۳
٢٢ مهر ۱۳۸۳ :: ٢٢ مهر ۱۳۸۳
٢٠ مهر ۱۳۸۳ :: ٢٠ مهر ۱۳۸۳
۱٤ مهر ۱۳۸۳ :: ۱٤ مهر ۱۳۸۳
امروز روز جهانی ناشنوايان بود :: ٩ مهر ۱۳۸۳
٩ مهر ۱۳۸۳ :: ٩ مهر ۱۳۸۳
٧ مهر ۱۳۸۳ :: ٧ مهر ۱۳۸۳
٥ مهر ۱۳۸۳ :: ٥ مهر ۱۳۸۳
تقديو به آنهائيکه می آيند ولی ميبينند که چيز جديدی ننوشته ام! :: ۱ مهر ۱۳۸۳
شما که با کامپيوتر کار ميکني حال چشمت چطوره؟! :: ۳ شهریور ۱۳۸۳
٢۱ امرداد ۱۳۸۳ :: ٢۱ امرداد ۱۳۸۳
۸ امرداد ۱۳۸۳ :: ۸ امرداد ۱۳۸۳
باز آموزي :: ٤ امرداد ۱۳۸۳
٢٦ تیر ۱۳۸۳ :: ٢٦ تیر ۱۳۸۳
به بهانه۲۸تير۱۳۶۵ :: ۱۱ تیر ۱۳۸۳
آزمون ارشد :: ٤ تیر ۱۳۸۳
هر که شد محرم دل در حرم يار بماند... :: ٢٦ خرداد ۱۳۸۳
خبر :: ٢۱ خرداد ۱۳۸۳
نظام پزشکی :: ٢۱ خرداد ۱۳۸۳
حوصله کنيد و اين مطلب را هم بخوانيد :: ۱٥ خرداد ۱۳۸۳
۱٤ خرداد ۱۳۸۳ :: ۱٤ خرداد ۱۳۸۳
چشمان آبی :: ۱٠ خرداد ۱۳۸۳
٧ خرداد ۱۳۸۳ :: ٧ خرداد ۱۳۸۳
٧ خرداد ۱۳۸۳ :: ٧ خرداد ۱۳۸۳
يک خبر تآييد نشده :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
مطلب ذيل را برای بخش پزشکی نشريه محلی آدينه ارسال و درج گرديد :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
اطلاعيه :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳ :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
کنگره :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
هفته مشاغل :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
چند پرسش و پاسخ در مورد چشم و بينائی :: ٢٧ فروردین ۱۳۸۳
سلامی چو بوی خوش آشنائی :: ۱٦ فروردین ۱۳۸۳
٢٩ اسفند ۱۳۸٢ :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
برای تعطيلات عيد :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
خبرنامه :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٢
۱٩ اسفند ۱۳۸٢ :: ۱٩ اسفند ۱۳۸٢
کنگره توانبخشی :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٢
برای همکارمان موفقيت آرزو می کنيم :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٢
انتخابات :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٢
۱۳ بهمن ۱۳۸٢ :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٢
٢ بهمن ۱۳۸٢ :: ٢ بهمن ۱۳۸٢
٢٧ دی ۱۳۸٢ :: ٢٧ دی ۱۳۸٢
٢٢ دی ۱۳۸٢ :: ٢٢ دی ۱۳۸٢
۱٩ دی ۱۳۸٢ :: ۱٩ دی ۱۳۸٢
۱٢ دی ۱۳۸٢ :: ۱٢ دی ۱۳۸٢
٢٧ آذر ۱۳۸٢ :: ٢٧ آذر ۱۳۸٢
٢٧ آذر ۱۳۸٢ :: ٢٧ آذر ۱۳۸٢
٢٦ آذر ۱۳۸٢ :: ٢٦ آذر ۱۳۸٢
٢٦ آذر ۱۳۸٢ :: ٢٦ آذر ۱۳۸٢
٢٦ آذر ۱۳۸٢ :: ٢٦ آذر ۱۳۸٢
٢۱ آذر ۱۳۸٢ :: ٢۱ آذر ۱۳۸٢
٧ آذر ۱۳۸٢ :: ٧ آذر ۱۳۸٢
٧ آذر ۱۳۸٢ :: ٧ آذر ۱۳۸٢
٤ آذر ۱۳۸٢ :: ٤ آذر ۱۳۸٢
۳ آذر ۱۳۸٢ :: ۳ آذر ۱۳۸٢
۱ آذر ۱۳۸٢ :: ۱ آذر ۱۳۸٢
۱٩ آبان ۱۳۸٢ :: ۱٩ آبان ۱۳۸٢
۱٦ آبان ۱۳۸٢ :: ۱٦ آبان ۱۳۸٢
۱٤ آبان ۱۳۸٢ :: ۱٤ آبان ۱۳۸٢
۱٤ آبان ۱۳۸٢ :: ۱٤ آبان ۱۳۸٢
٦ آبان ۱۳۸٢ :: ٦ آبان ۱۳۸٢
۳ آبان ۱۳۸٢ :: ۳ آبان ۱۳۸٢
٢٩ مهر ۱۳۸٢ :: ٢٩ مهر ۱۳۸٢
٢٤ مهر ۱۳۸٢ :: ٢٤ مهر ۱۳۸٢
٢۱ مهر ۱۳۸٢ :: ٢۱ مهر ۱۳۸٢
۱۸ مهر ۱۳۸٢ :: ۱۸ مهر ۱۳۸٢
۱٦ مهر ۱۳۸٢ :: ۱٦ مهر ۱۳۸٢
۱۳ مهر ۱۳۸٢ :: ۱۳ مهر ۱۳۸٢
۱٠ مهر ۱۳۸٢ :: ۱٠ مهر ۱۳۸٢
۸ مهر ۱۳۸٢ :: ۸ مهر ۱۳۸٢
۸ مهر ۱۳۸٢ :: ۸ مهر ۱۳۸٢
۸ مهر ۱۳۸٢ :: ۸ مهر ۱۳۸٢
٤ مهر ۱۳۸٢ :: ٤ مهر ۱۳۸٢
۳ مهر ۱۳۸٢ :: ۳ مهر ۱۳۸٢
دژنراسيون مربوط به سن ماکولا :: ٢ مهر ۱۳۸٢
مسافرت آخر تابستان :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٢
۱٥ شهریور ۱۳۸٢ :: ۱٥ شهریور ۱۳۸٢
۸ شهریور ۱۳۸٢ :: ۸ شهریور ۱۳۸٢
افراد نيمه بينا چگونه می بينند؟ :: ٢ شهریور ۱۳۸٢
من يک اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد :: ٢۳ امرداد ۱۳۸٢
سکوت ، فرياد ميزند ! :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٢
رقصهای معلولين :: ٧ امرداد ۱۳۸٢
پروفايل :: ٤ امرداد ۱۳۸٢
مرگ،پايان کبوتر نيست :: ٢٩ تیر ۱۳۸٢
٢۳ تیر ۱۳۸٢ :: ٢۳ تیر ۱۳۸٢
٢٢ تیر ۱۳۸٢ :: ٢٢ تیر ۱۳۸٢
خاطراتی از آمبليوپی :: ۱۸ تیر ۱۳۸٢
يادداشتهای من از سمينار :: ۱۸ تیر ۱۳۸٢
درحاشيه سمينار :: ۱٦ تیر ۱۳۸٢
اجرای طرح سنجش سلامت کودکان :: ۸ تیر ۱۳۸٢
بچه های آسمان :: ۱ تیر ۱۳۸٢
رفاه اجتماعی از منظر دکتر شريعتی :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٢
٢۸ خرداد ۱۳۸٢ :: ٢۸ خرداد ۱۳۸٢
ديروز روز ديگری بود :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٢
٢٥ خرداد ۱۳۸٢ :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٢
٢٢ خرداد ۱۳۸٢ :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٢
٢۱ خرداد ۱۳۸٢ :: ٢۱ خرداد ۱۳۸٢
سوال :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٢
NGO سلامت روان :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٢
سمينار :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٢
قدردانی :: ۱٦ خرداد ۱۳۸٢
۱٥ خرداد ۱۳۸٢ :: ۱٥ خرداد ۱۳۸٢
٦ خرداد ۱۳۸٢ :: ٦ خرداد ۱۳۸٢
٦ خرداد ۱۳۸٢ :: ٦ خرداد ۱۳۸٢
٦ خرداد ۱۳۸٢ :: ٦ خرداد ۱۳۸٢
٥ خرداد ۱۳۸٢ :: ٥ خرداد ۱۳۸٢
N.G.O :: ٥ خرداد ۱۳۸٢
C.B.R :: ٥ خرداد ۱۳۸٢
٢ خرداد ۱۳۸٢ :: ٢ خرداد ۱۳۸٢
٢ خرداد ۱۳۸٢ :: ٢ خرداد ۱۳۸٢
٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٢
اپتومتری :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٢
نسترن :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٢
بهزيستی :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٢
٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٢
۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٢ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٢

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيكمن يك اپتومتريست هستم با حرفه من آشنا شويد
:وبلاگ دوستان اپتومتريست احمدي
توانبخشي ايران
بهزيستي مشكين شهر
ايران سافت لنز
مادر يك روشندل
اپتومتري ايران
اخبار اپتومتري
دكتر كمالي
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه علوم بهزيستي
سازمان نظام پزشكي
بهزيستي استان اردبيل
چشم پزشكي نور
بيماريها
Allaboutvision
optometrist
review of optometry
eyedesigns
pconsupersite
Low-vision
myeyenet
eyecareinfo
Google
yahoo
Blogger
سهراب سپهري